Bagi syarikat yang menjalankan kerja-kerja pembinaan, syarikat tersebut perlu berdaftar dengan...